USŁUGI GLAZURNICZE

  • Układanie glazury, terakoty, gresu, mozaiki
  • Montaż cokołów ceramicznych
  • Skuwanie starych płytek i wyrównanie podłoża
  • Obmurowywanie wanien, brodzików

Ceiling System | +48 693 802 072 Bezpłatna wycena